Home
“Lahat” by Gary Granada
Album Invitation to a Chapel Wedding [2007] / Gary Granada Lovesongs Compilation [2010] / The Essential Gary Granada Collection [2011]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Ang nalalabing buhay dito sa daigdig
Ang siyang magpapatunay sa 'yong maririnig
At ang tanging dalangin sana'y laging tapat
Ano mang maging akin, 'yan ay iyong lahat

Lahat ng paano, lahat ng saan
Lahat ng gaano at ng kailan
Ang bawat bakit may pagkukulang
Ulan at init ma'y 'di hadlang

Sa pag-aalinlangan at pagiging tiyak
Sa pangangailangan at biyayang sapat
Pagbabakasakali, minsa'y mabibigo
Ngunit mananatili, pagsinta'y lalago

Sa karamdaman at sa lakas
Hanggang sa paghinga'y magwawakas
Walang patakaran ang aking pagtanggap
Iniibig kitang ikaw lahat
Comments
blog comments powered by Disqus