Home
“O Naraniag a Bulan” by Gary Granada
Album Saranggola sa Ulan [2002] / Gary Granada Lovesongs Compilation [2010]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

O maliwanag na buwan
'Di niya nararamdamang
Ako'y nagdaramdam (nagdaramdam)
'Pag hindi ko na matiis
Isang gabi ako'y aalis
Itaga mo yan sa bato
Pag ako'y wala na sa 'yo
Tandaan mo ito
Ipananalangin ko (ipananalangin ko)
Na ako'y hanapin mo

O naraniag a bulan
Un-unnoy ko indengam
Dayta naslag a silaw mo
Dika kad ipaidam (dika kad ipaidam)

O naraniag a bulan
Sangsangit ko indengam
Toy nasipnget a lubong ko
Inka kad silawan
Tapno diak mayaw-awan

No inka nanglipaten
Karim kaniak naumagen
Samsam-itek ni patay
O bulan ket aklunem
Nanglaylayen ni ayat
Inka kad palasbangem
Un-unnoy ko darasem
Nga ikeddeng

O naraniag a bulan
Sangsangit ko indengam
Toy nasipnget a lubong ko
Inka kad silawan
Tapno diak mayaw-awan

No inka nanglipaten
Karim kaniak naumagen
Samsam-itek ni patay
O bulan ket aklunem
Nanglaylayen ni ayat
Inka kad palasbangem
Un-unnoy ko darasem
O bulan ket aklunem

Un-unnoy ko darasem
Nga ikeddeng
Comments
blog comments powered by Disqus