Home
“Tagumpay Nating Lahat” by Gary Granada
Album Sa Pagitan ng Ngayon at Kailanman [2005] / Isang Kinabukasan [2007]
Words By Gary Granada
Music By Gary Granada
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Ako'y anak ng lupang hinirang
Kung saan matatagpuan
Ang timyas ng perlas ng silangan
Nagniningning sa buong kapuluan

Taglay ko ang hiwaga ng silangan
At saan mang bayan o lungsod
Maging timog, hilaga o kanluran (kanluran)
Ang Pilipino ay namumukod

Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin
At ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko'y tagumpay nating lahat

Ako ay may isang munting pangarap
Sa ating dakilang lupain
At sa sama-sama nating pagsisikap
Sama-sama ring mararating

Ang iba't ibang galaw (iba't ibang galaw)
Iisang patutunguhan
Dito, isang araw, isang kapuluan

Sama-sama nating abutin
Pinakamatayog na bituin
At ang aking tagumpay
Tagumpay ng aking lahi
Tagumpay ng aking lipi
Ang tanging minimithi at hinahangad
Hangad ko'y tagumpay nating lahat

Hangad ko'y tagumpay nating lahat
Song Trivia
This song was sung by Jennylyn Mercado.
Comments
blog comments powered by Disqus