Home
“Dakilang Maylikha” by Gary Granada
Album Sa Pagitan ng Ngayon at Kailanman [2005] / Gary Granada Award Winning Pieces [2010] / The Essential Gary Granada Collection [2011]
Words By Gary Granada
Music By Gary Granada
Ave. Rating: 3.25 (4 votes)

Dakilang Maylikha
Sa kalinga't pang-unawa
Mangyari ang Iyong diwa
Sa langit at sa lupa

Bigyan Mo ng sapat
Ang lahat sa araw-araw
Turuang magparaya
Gaya ng 'Yong gawa

Iadya N'yo kami sa pagmamataas
Upang maiwaksi ang lupit at dahas

At samahang lumikha
Ng pamayanang payapa
Sa kalikasan, kabuhayan
Kakanyaha't paniniwala

Siya nawa
Siya nawa
Siya nawa
Siya nawa
Music Video
Comments
blog comments powered by Disqus