Home
“'Yun Lang (That's All)” by Gary Granada
Album Sa Pagitan ng Ngayon at Kailanman [2005]
Words By Rob Haymes / Alan Brandt / Gary Granada
Music By Rob Haymes / Alan Brandt
Ave. Rating: 0 (0 votes)

I can only give you love that lasts forever
And a promise to be near each time you call
And the only heart I own for you and you alone
That's all, that's all

Tanging alay ko'y sintang walang hangganan
Tuwing kailangan mo'y lagi't laging nariyan
At pusong kaisa-isang sa 'yo't sa 'yo lang laan
'Yon lang, 'yon lang

There are those I am sure who have told you
They would give you the world for a toy
All I have are these arms to enfold you
And a love time can never destroy

If you're wondering what I'm asking in return, dear
You'll be glad to know that my demands are small
Say it's me that you'll adore for now and ever more
That's all, that's all

'Yong iba ay kayang ipangako
Na parang laruan ang mundo
Tanging yakap lang ang magawa ko
At pagsuyong 'di magugupo

At kung mayro'n man akong inaasahan
Gamunting bagay kung iyong tutumbasan
Ang sabihing sa 'kin lang mahumaling kailanman
'Yon lang, 'yon lang

Ang sabihing sa 'kin lang mahumaling kailanman
'Yon lang, 'yon lang
Comments
blog comments powered by Disqus