Home
“Sa Pagitan ng Ngayon at Kailanman” by Gary Granada
Album Sa Pagitan ng Ngayon at Kailanman [2005]
Words By Gary Granada
Music By Gary Granada
Ave. Rating: 2.5 (2 votes)

Sabi nga, sana ang buhay laging tama o mali
At ang katanunga'y simpleng oo o hindi
Kung ganun dalangin kong ikaw ay mamalagi
Sa pinakatangi mong pinakamimithi

Ngunit pa'no kung ang hinahanap mong ligaya
Ay nagkataong nalaman mong naro'n pala
Sa magkabilang mundong magsinghalaga sa 'yo
Pa'no ba mananatiling totoo

Ang galak at dalamhati ay paano hahatiin
At paano ka pipili kung wala kang pipiliin
Ano ang gagawin ng pusong 'di mapagbigyan
Ang magkatunggaling pangako at pakiramdam
May isang paruparong paroroo't paririyan
Sa pagitan ng ngayon at kailanman

Pa'no ka magpapasya
Pa'no mo mapagkasya
Pa'no ba mapag-isa ang isa't isa

Kung isang araw magtalo ang panata't panaginip
At ang iisa mong puso minsan ay magdal'wang-isip
Sa kalagitnaan ng pag-asa't pag-asam
Sa dulo't bungad ng pinagtagpo't natagpuan
Ibig kong alamin kung ang pag-ibig may puwang
Sa pagitan ng ngayon at kailanman

Ano ang sukatan, alin nga ba ang mas mabigat
Sa isang sugatan, ang tunay ba o ang nararapat

Kung isang araw maghalo ang panata't panaginip
At ang iisa mong puso minsan ay magdal'wang-isip
Sa kalagitnaan ng pag-asa't pag-asam
Sa dulo't bungad ng pinagtagpo't natagpuan
Ibig kong alamin kung ang pag-ibig may puwang
Sa pagitan ng ngayon at kailanman

Ano ang gagawin ng puso kong nahihibang
Na nalilibang
Na nagigibang, naninimbang
Sa pagitan ng ngayon at kailanman
Comments
blog comments powered by Disqus