Home
“Kahit Konti” by Gary Granada
Album Saranggola sa Ulan [2002] / Ugat: The Best of Pinoy Folk Rock [2009] / Gary Granada Award Winning Pieces [2010] / The Essential Gary Granada Collection [2011] / MAPA 2: Mga Awit na Magagamit sa Panlipunang Aralin, Vol. 2 [2014]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Maari bang, maari bang umusog-usog nang konti
Hati-hati dahil masyadong masikip ang upuan
At kung iyong kausapin, ako nama'y hindi maselan
At payag matabihan, umusog lang, umusog nang konti

Maari bang, maari bang umusog-usog nang konti
Madadaan sa usapan ang maaring pag-awayan
Sakali mang mayro'n kang napapansin, sabihin lang
At kung makatuwiran ako'y uusog din kahit konti

Hindi naman buong-buo ang hinihiling ko sa iyo
Ngunit kahit kapiraso maaring magkasundo tayo
Iba't iba ang katuwiran ng tao sa lipunan
Ngunit ang kailangan lang tayo'y huwag magtulakan

O kay raming suliranin araw-araw dumarating
Dahil 'di kayang lutasin, hindi na rin pinapansin
Subalit kung tutuusin, ang kadalasang dahilan
Kaibigan, ayaw nilang umusog nang kahit konti

Hindi naman buong-buo ang hinihiling ko sa iyo
Ngunit kahit kapiraso maano'y magkasundo tayo
Iba't iba ang katuwiran ng tao sa lipunan
Ngunit ang kailangan lang tayo'y huwag magtulakan

O kay raming suliranin oras-oras dumarating
Dahil 'di kayang lutasin, hindi na rin pinapansin
Subalit kung tutuusin, iisa ang dahilan
Kaibigan, ayaw n'yo lang umusog nang kahit konti

At kung iyong kausapin, ako nama'y hindi maselan
At payag matabihan, umusog lang kahit konti
Comments
blog comments powered by Disqus