Home
“Coda” by Sponge Cola
Album Tala [EP] [2016]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Sayang, giliw, ito ang sinapit
Akin lamang napag-alaman
Wala ang tindi ng poot at 'yong galit
Kung wala ring mababalikan

Bakit hindi kita mapigil
At magawang kita'y habulin
Hindi makakibo't paa'y kapwa aking 'di magalaw

Hanggang tingin na lamang ang akin
Hanggang maglaho sa abot-tanaw
Hidwaan nati'y mananatili
Sa 'yo ba'y merong katuturan

'Di na batid na tatalikdan
Ang hinagap nating sumpaan
Hahantong din pala ang lahat sa kabiguan

(Hohh)

Bakit hindi kita mapigil
At magawang kita'y habulin
Hindi makakibo't paa'y kapwa aking 'di magalaw

Bakit hindi kita masisi
Pagiging tama o mali, anong silbi
Kung tayo rin (kung tayo rin) mawawaglit (mawawaglit), anong saysay
Kung tayo rin mawawaglit, anong saysay
Music Video
Comments
blog comments powered by Disqus
Related Lyrics
Page Views: 3,236