Home
“Habang May Buhay” by Freddie Aguilar
Words By Freddie Aguilar
Music By Freddie Aguilar
Ave. Rating: 2.5 (2 votes)

Huwag ka nang lumuha pa
Ang araw ay sisikat na
Magwawakas itong dilim
Liwanag ay makikita

Maririnig ang dalangin
Ang pagsuko'y huwag mong gawin
Ang Diyos ay 'di natutulog
Hindi ka N'ya bibiguin

Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit
O manalig ka sana; ikaw ay 'di nag-iisa
Karamay Siya, ah oh-hoh

Ang ibon sa kaparangan
Minsan ma'y 'di tinalikdan
Higit ka N'yang minamahal
'Pagkat ika'y Kanyang nilalang

Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit
O manalig ka sana; ikaw ay 'di nag-iisa
Karamay Siya, ah oh-hoh

Maririnig ang dalangin
Ang pagsuko'y huwag mong gawin
Ang Diyos ay 'di natutulog
Hindi ka n'ya bibiguin

Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit
O manalig ka sana; ikaw ay 'di nag-iisa
Karamay Siya, ah oh-hoh

Manalig ka, ah
Manalig ka, ah oh-hoh

Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit
Habang may buhay, may pag-asang makakamit
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit

Habang may buhay, may pag-asang makakamit (manalig ka)
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit (manalig ka)
Habang may buhay, may pag-asang makakamit (manalig ka)
'Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit (manalig ka)

Habang may buhay, may pag-asang makakamit
[Fading]
Music Video
Comments
blog comments powered by Disqus
Related Lyrics
Page Views: 1,110