Home
“Alaala” by Freddie Aguilar
Album Anak [1978] / Freddie's Greatest Hits [1979] / Kasaysayan ni Ka Freddie Aguilar [2007] / 18 Greatest Hits [2009] / Anak [Special Collector's Edition] [2009] / OPM Back-to-Back Hits of Asin & Freddie Aguilar [2012]
Words By Freddie Aguilar
Music By Freddie Aguilar
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Akin pang naaalala
Noong si Ama'y nabubuhay pa
Ang sabi niya'y, "Freddie
Mag-aral kang mabuti
Tulungan mo ang 'yong sarili"

Ang nais niya'y hindi nasunod
'Pagkat ako'y may dahilan
Ang nais ko'y umawit
Tumugtog ng gitara
At ako'y kanyang pinagbigyan

At kami'y nagkahiwalay
'Pagkat ako'y nangibang-bayan
At nang kami'y magkita
Siya ay bangkay na
Pumanaw na ang aking ama

Saan man siya naroroon
Mga payo niya'y tataglayin ko
Ang kanyang alaala
Ay lalagi sa isip ko
Kahit siya'y wala na

Akin pang naaalala
Noong si Ama'y nabubuhay pa
Ang sabi niya'y, "Freddie
Mag-aral kang mabuti
Tulungan mo ang 'yong sarili"

Tulungan mo ang 'yong sarili
Tulungan mo ang 'yong sarili
Tulungan mo ang 'yong sarili
Comments
blog comments powered by Disqus
Download MP3
Related Lyrics
Page Views: 1,082