Home
Asin
Title Album Year
At Tayo'y Dahon Himig ng Lahi [1983] 1983
Balita Himig ng Pag-ibig [1979] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1979
Batingaw 0
Ang Bayan Kong Sinilangan Asin [1978] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1978
Ang Buhay Ko Asin [1978] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1978
Gising na Kaibigan Asin [1978] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] 1978
Hangin Himig ng Pag-ibig [1979] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1979
Himig ng Pag-ibig Himig ng Pag-ibig [1979] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1979
Lupa Awitin ng Bayan Kong Pilipinas [1985] 1985
Magnanakaw Himig ng Pag-ibig [1979] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1979
Magulang Himig ng Lahi [1983] 1983
Masdan Mo (Ang Kapaligiran) Asin [1978] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1978
Monumento Pag-ibig, Pagbabago, Pagpapatuloy... [2001] 2001
Pagbabalik Asin [1978] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1978
Panibagong Bukas Pag-ibig, Pagbabago, Pagpapatuloy... [2001] 2001
Sayang Ka Asin [1978] 1978
Tuldok Asin [1978] / Masdan Mo ang Kapaligiran [1994] / Best of Pinoy Folk Rock [4-CD Box Set] [2005] 1978
Comments
blog comments powered by Disqus