Home
“[Extro] Paalam” by AfterImage
Album Touch the Sun [1992] / Lites [1995] / Next in Line [2010]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Paalam, mga kaibigan
Kami ay may pupuntahan
Landas ay may kadiliman
At makitid ang daan

Ngunit may sinag
Apoy ng liwanag
Paalam
Paalam

Bye-bye
Comments
blog comments powered by Disqus
Download MP3
Related Lyrics
Page Views: 469