Home
“Organik” by Joey Ayala
Album 16lovesongs [2003]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Organik ang pag-ibig ko sa 'yo
Hindi genetically manipulated organism ako
Hindi isang cloned experiment ang nakikita mo
Ako'y organik, organik


Organik ang pag-ibig ko sa 'yo
Walang karburo o food coloring
Ako'y hinog sa puno
Walang herbicide o pesticide, walang fertilizer
Ako'y organik, organik, organik, organik


At kung tayo ay mamasyal sa virtual reality
Sa ocean, rainforest at endangered specie sa cable tv


Remote control ko'y binitiwan na
Ang channel mo'y di papalitan
Sa aking mundo ikaw ang bio-diversity, chemical-free


Organik ang pag-ibig ko sa 'yo
Hindi genetically manipulated organismo ako
Hindi isang clone o anime ang nakikita mo
Ako'y organik, organik
Organik, organik
Organik, organik
Organik, organik
Comments
blog comments powered by Disqus
Related Lyrics
Page Views: 866