Home
“Nasa sa 'Yo” by Rivermaya
Album Panatang Makabanda [2014]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Kanina ka pa kumakaripas sa pagtakbo
Na tila 'di mo na alam
Para bang napakahirap makaiwas
Sa lahat ng mga hakbang mo
Hindi ka makadaan
Gayong mga paa'y nakadikit
Wala sa 'yong lumalapit
Ayaw ka ba nilang pakialaman
Sa gitna ng dilim
Para kang nakapikit at tumutulay
Kahit na gusto mong bilisan na parang tulisan (tulisan)

Sandali lang
May humahabol sa atin
'Di pa makita ang mukha
Kulay itim kaluluwa
Huwag tititigan sa mata
(Alam niya ang lahat ng kahinaan mo)
Pa'no labanan
Kung ang mukha niya ay sa 'yo

Tumalikod sa mundo
Lahat magbabago
May pangako na higit sa buhay mo (higit sa buhay mo)
Tumalikod sa mundo
Lahat magbabago
Nasa sa 'yo

Sandal lang
Narinig mo ba ang tawag sa 'yo (tawag sa 'yo, tawag sa 'yo)
Huwag pansinin
Aakitin at ika'y ilalayo
Hindi mahirap talikuran ang nakaraan
Nasa sa 'yo ang panahon
Gamitin na

Tumalikod sa mundo
Lahat magbabago
May pangako na higit sa buhay mo (higit sa buhay mo)
Tumalikod sa mundo
Lahat magbabago
Nasa sa 'yo

Kahit na ano ma'ng sabihin ng iba
Ang totoo'y hindi naman ikaw sila
Huwag kang titigil
Huwag kang magpapigil
Ipagaspas mo lang na para bang agila
Higpitan mo lang ang hawak ng lupa ng pangarap
Dapat lalawak kapag dumating ang pagkakataon
Huwag magdalawang-isip na tumalon
Ipagpabukas pa ang puwede ngayon
Mahirap sumipat 'pag nakalingon
Titigan mo ang nasa 'yong harapan
Habulin mo lang at laging dikitan
Teka, parang napakalayo, kabilang ibayo
Kahit 'di mo man bilisan
Napapasadahan ka na ba
Puwede pa rin namang matanaw
Kaya tuloy-tuloy lang
Kahit pa-isa-isa'ng bawat hakbang
Paabante, 'yan ang dapat na alam
'Di nawawalan ng pag-asa
Kaya kahit na kasing liit pa 'yan ng langgam
Maraming ka mang beses na madapa
'Pag 'di ka tumigil, 'yan ang matimbang
Maraming ka mang beses na madapa
'Pag 'di ka tumigil, 'yan ang matimbang ('yan ang matimbang)

Lahat magbabago (lahat magbabago)
Lahat magbabago (lahat magbabago sa buhay mo)
Tumalikod sa mundo (lahat magbabago)
Nasa sa 'yo
Music Video
Comments
blog comments powered by Disqus
Download MP3
Related Lyrics
Page Views: 527