Home
“Ngayon Na” by Slapshock
Album Kinse Kalibre [2011]
Words By Jamir Garcia
Music By Jamir Garcia
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Woh
Galaw, galaw, galaw
Ito na ang iyong araw
Galaw, galaw, galaw
Ito na ang iyong araw
Galaw

Paraiso'ng turing dito
Sa'n ka ba lulugar, sa'n ka ba tutungo
Langit, lupa o impyerno
Tatakas sa mundo dala ang peligro

Simulan mo na ang unang paghinga
Marami tayo at hindi ka na mag-iisa
Pikit ang 'yong mata; galit, sigaw mo na
Wala na'ng pipigil; sumama at kumapit ka

Ito ang pagkakataon
Upang galit ay itapon
Wala na'ng pipigil ngayon
Umpisa na ng pag-ahon

Ngayon na, itaas ang kamay
Ngayon na, 'di na maghihintay
Ngayon na, isigaw sa mundo
Ngayon na ang araw mo, woh

Woh
Galaw, galaw, galaw
Ito na ang iyong araw
Galaw, galaw, galaw
Ito na ang iyong araw
Galaw

Ang bawat pawis ay inalay
Sa 'yong paglalakbay, puno ng kulay
Buo ang puso sa'n man patungo
Hindi bumibigay sa hirap ng buhay

Simulan mo na ang unang paghinga
Marami tayo at hindi ka na mag-iisa
Pikit ang 'yong mata; galit, sigaw mo na
Wala na'ng pipigil; sumama at kumapit ka

Ito ang pagkakataon
Upang galit ay itapon
Wala na'ng pipigil ngayon
Umpisa na ng pag-ahon

Ngayon na, itaas ang kamay
Ngayon na, 'di na maghihintay
Ngayon na, isigaw sa mundo
Ngayon na ang araw mo, woh

Woh
Umikot na parang ipu-ipo (ipu-ipo)
Kumilos na parang may delubyo (delubyo)
Umikot na parang ipu-ipo (ipu-ipo)
Kumilos na parang may delubyo (delubyo)

Ngayon na, itaas ang kamay
Ngayon na, 'di na maghihintay
Ngayon na, isigaw sa mundo
Ngayon na ang araw mo, woh

Umikot na parang ipu-ipo (ipu-ipo)
Kumilos na parang may delubyo (delubyo)
Umikot na parang ipu-ipo (ipu-ipo)
Kumilos na parang may delubyo
Music Video
Comments
blog comments powered by Disqus
Related Lyrics
Page Views: 868