Home
“Salmos 91” by Agaw Agimat
Album Mantra [2004]
Ave. Rating: 0 (0 votes)

Siyang tumatahan sa lihim na dako ng Kataastaasan
Ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan sa lahat


Aking sasabihin tungkol sa Panginoon
Siya'y aking kanlungan at aking katibayan
Ang Diyos ko ang Ama na siyang aking tinitiwalaan


Ang katatagan at pagtitiwala sa ating Lumikha
Tumatag ka't magtiwala sa Diyos mong Ama
Comments
blog comments powered by Disqus
Related Lyrics
Page Views: 435